April 2018: Preprečevanje nasilja nad starejšimi

Na Centru za socialno delo Jesenice je v torek, 10. aprila potekalo redno letno delovno srečanje med oskrbovalkami na domu in v torek, 17. aprila  med prostovoljkami Društva upokojencev v programu »starejši za starejše«. Udeleženci so na obeh srečanjih osrednjo pozornost namenili preprečevanju nasilja nad starejšimi. Predstavnici Varne hiše Gorenjske sta  sodelujočim predstavili delovanje Varne hiše in Centra za informiranje in svetovanje za žrtve nasilja na Gorenjskem. Drugi del srečanja pa je bil namenjen obravnavi konkretnih primerov iz prakse in razpravi. Srečanje sta vodili mag. Aleksandra Kafol, regijska koordinatorica za obravnavo nasilja v družini, in strokovna delavka CSD Jesenice, Mojca Mišič