April 2021 - STATISTIKA PROGRAMA CIS ZA LETO 2020

V letu 2020 je bilo vključenih v program CIS (Center za informiranje in svetovanje za žrtve nasilja na Gorenjskem) 115 uporabnikov. Od tega je bilo obravnavanih 101 odraslih in 14 otrok žrtev nasilja. Program CIS je namenjen vsem žrtvam nasilja ne glede na starost in spol. Večinoma se na pomoč obrnejo ženske z izkušnjo nasilja, je pa v vsakem letu vključenih v pomoč vedno več moških z izkušnjo nasilja. V letu 2020 se je v program CIS vključilo 84% žensk in 16% moških. Povprečna starost uporabnikov, ki so se obračali na našo pomoč je bila med 26 in 43 letom.

Večina uporabnikov je prihajalo iz Gorenjske regije, največ jih je prihajalo iz Kranja in njegove okolice. Največ uporabnikov prihaja iz krajev spodnje Gorenjske (62%), ostali uporabniki pa prihajajo iz zgornje Gorenjske (26%) ter iz drugih regij (12%). Največ uporabnikov izve za naš program preko centrov za socialno delo, našega društva Varna hiša Gorenjske, prijateljev, znancev ter zadovoljnih uporabnikov.

Opažamo, da se večina uporabnikov, ki se obrne na pomoč v program CIS ob strokovni pomoči zmore odmakniti iz nasilnega odnosa, izstopiti iz vloge žrtve ter se opolnomočiti in samostojno zaživeti v miru brez nasilja.