DELAVNICE ZA DIJAKE

V dnevih boja proti nasilju nad ženskami v 2016 smo ponovno izvedli dve delavnici za dijake nižjega poklicnega izobraževanja. Izkušnje teh delavnic kažejo, da so številni mladi premalo poučeni in osveščeni o tem, kaj vse je nasilje, prav tako pa se na delavnicah vsakič pokaže, da mladi prepogosto izvajajo in so žrtve vrstniškega nasilja.