September 2021 - PARADA UČENJA

Dne 15. 9. 2021 je v Kranju na Planini potekala Parada učenja, ki jo je organizirala Ljudska univerza Kranj. Na stojnici smo predstavili delovanje Društva za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske. V okviru društva delujejo trije programi: Varna hiša Gorenjske, Materinski dom Gorenjske in CIS -  Center za informiranje in svetovanje za žrtve nasilja na Gorenjskem. Stojnico smo poleg našega promocijskega materiala popestrili s kolesom sreče, kjer so mimoidoči obiskovalci odgovarjali na vprašanja o nasilju in s tem pokazali, da zelo dobro prepoznavajo nasilje in znajo definirati za katero obliko nasilja gre. Za pravilne odgovore so sodelujoči prejeli simbolično nagrado. Navdušeni smo bili nad tem, da je ogromno šolskih otrok, odraslih, starejših vedelo za oblike nasilja, kar je pokazatelj, da je družba ozaveščena o nasilju in posledično netolerantna do nasilja samega. Zahvaljujemo se organizatorju, Ljudski univerzi Kranj, za odlično izpeljan dogodek. Še sonce je sodelovalo z nami.