Dinamika nasilja v družini

Oseba, ki izvaja nasilje, ima vedno potrebo po premoči in kontroli nad osebo, nad katero izvaja nasilje.

Dinamiko nasilja v družini in intimno partnerskih odnosih lahko ponazorimo v obliki kroga, kjer se posamezna obdobja ponavljajo.

Krog dinamike nasilja :

 

1. V odnosu je čutiti napetost, ki se stopnjuje. Žrtev skuša to napetost zmanjšati tako, da se s svojim vedenjem prilagaja razpoloženju izvajalca nasilja; vede se tako, da izvajalca nasilja ne bi po nepotrebnem vznemirjala in da mu ne bi dajala "razlogov za njegove izbruhe". Medtem, ko napetost v odnosu narašča, žrtev na določeni točki ne zmore več uravnavati vedenja izvajalca nasilja. Žrtev za to krivi sebe.

2. Napetost preraste v nasilje, žrtev pa se krivi, ker ji ni uspelo preprečiti izbruha nasilja.

3. Po izbruhu nasilja sledita umik in obžalovanje. Izvajalec nasilja se žrtvi opravičuje in ji obljublja, da se bo spremenil. Tudi žrtvi je žal in verjame, da bo odslej res drugače.

4. Temu obdobju sledi obdobje »medenih tednov« (lahko trajajo zelo kratek čas), ko v odnosu vlada razumevanje. 

 

Sčasoma ponovno pride do stopnjevanja napetosti v odnosu. Krog nasilja je sklenjen.