Varnostni načrt za žrtve nasilja

ČE ŽIVITE S POVZROČITELJEM NASILJA:

  • Ob sebi imejte ves čas napolnjen mobilni telefon.
  • Pogovorite se z otrokom, kako naj ravna ob izbruhu nasilja (naj se umakne na varno, v drug prostor, naj vam ne skuša pomagati). Če je dovolj star, naj pokliče 113 ter pove priimek in naslov, kjer se nasilje dogaja.
  • Če vas izvajalec nasilja poškoduje, odidite k zdravniku. Zdravniško dokumentacijo shranite na varno.
  • Osebne dokumente shranite na varno.
  • Sosede prosite, naj pokličejo policijo, če slišijo krike na pomoč.
  • Poskusite ohraniti vsaj eno dejavnost izven doma, brez izvajalca nasilja (spremstvo otrok v vrtec/šolo, odhod v trgovino, odnašanje smeti …).
  • Poskusite ohraniti odnos z vsaj eno zaupno osebo.
  • Vključite se v programe pomoči za žrtve nasilja. Na področju Gorenjske se lahko vključite v naš program Center za informiranje in svetovanje za žrtve nasilja.

OB IZBRUHU NASILJA:

  • Takoj, ko zaznate naraščanje napetosti in možnost izbruha nasilja, se poskušajte umakniti iz stanovanja.
  • Če to ni mogoče, se zaklenite v varen prostor in pokličite pomoč.