April 2022 - SREČANJE S STROKOVNIM TIMOM VRTCA RADOVLJICA

Z veseljem smo se odzvali vabilu Vrtca Radovljica in 12. 4. 2022 predstavili vse tri programe našega Društva za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja (Materinski dom Gorenjske, Center za informiranje in svetovanje za žrtve nasilja na Gorenjskem, Varna hiša Gorenjske). Strokovni tim Vrtca Radovljica smo seznanili z bivanjem v Materinskem domu, z možnostjo vključitve v Center za informiranje in svetovanje, s pogoji in s postopkom sprejema v Varno hišo. Dotaknili smo se vrst nasilja in obravnavali dinamiko med izvajalcem nasilja in žrtvijo (krog nasilja). Na koncu se je razvila konstruktivna diskusija o izkušnjah, povezanih z nasiljem, s katerimi se srečujemo pri svojem delu.