April 2023 - STATISTIKA ZA LETO 2022 ZA PROGRAM MDG

Od začetka delovanja Materinskega doma Gorenjske, to je od septembra 2010 do konca leta 2022 smo imeli v obravnavi 240 uporabnikov, od tega 103 žensk in 137 otrok. V letu 2022 smo imeli v obravnavi 22 uporabnikov oziroma 10 žensk in 12 otrok. V letu prej smo imeli 5 uporabnikov več. Povprečna starost uporabnic je bila 36 let. Najmlajša uporabnica je bila stara 21 let, najstarejša pa 55 let.  

Povprečni čas vključenosti v program MDG v letu 2022 je bil 157 dni oziroma 5 mesecev in 7 dni, kar je 12 dni manj kot v letu prej. Najkrajši čas bivanja je bil 21 dni, najdaljši pa 363 dni. Program MDG je v letu 2022 zaključilo 12 uporabnikov (6 žensk in 6 otrok).

Uporabnice so ob zaključku navedle, da so v MDG dobile varno in mirno okolje, pozitivno spodbudo in prijazen odnos zaposlenih, usmeritev k drugačnemu življenju, strokovno podporo zaposlenih, čutile so se sprejete, všeč so jim bile kuharske delavnice, glasbena terapija, gongi, izleti. Vse so navedle, da ne bi ničesar spreminjale.

Uporabnice so navedle, da so rešile številne težave, ki so jih imele ob začetku vključitve v program MDG, npr. vrnitev v službo po dolgotrajni bolniški odsotnosti zaradi nasilja, nova zaposlitev, prenos zdravniških kartonov, redni zdravniški pregledi, novo najemniško stanovanje, prijava novega stalnega bivališča, razveza od moža, skrbništvo nad otroki, vključitev v druge socialnovarstvene programe (trening starševstva), vključitev v psihoterapijo, usvojitev samoorganizacije in samodiscipline pri gospodinjskih delih, vključitev otrok v program Botrstvo, zaključek socialne aktivacije za tujce, opravljanje izpita iz slovenskega jezika, okrepitev na starševskem, vzgojnem področju, pridobitev ustrezne pomoči za otroke itd.