December 2020 - VOŠČILO

Uporabniki in zaposleni v Društvu za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja vam želimo lepe praznike in zdravo novo leto.