Marec 2021 - Statistika Materinskega doma Gorenjske za leto 2020

Od začetka delovanja Materinskega doma Gorenjske, to je od septembra 2010 do konca leta 2020 smo imeli v obravnavi 204 uporabnike, od tega 88 žensk in 116 otrok. V letu 2020 smo imeli v obravnavi 19 uporabnikov oziroma 8 žensk (med njimi tudi nosečnico) in 11 otrok. Povprečna starost uporabnic je bila 36,5 let; od tega je bila najmlajša uporabnica še mladoletna – 17 let, najstarejša pa je bila stara 49 let. Povprečni čas bivanja v MDG v letu 2020 je bil 226 dni oziroma 7 mesecev 16 dni, kar je 2 meseca manj kot v letu prej. Najkrajši čas bivanja je bil 32 dni, najdaljši pa 395 dni.

Program MDG je v letu 2020 zaključilo 15 uporabnikov (6 žensk in 9 otrok). Večina uporabnic, ki je v lanskem letu zaključila z bivanjem v materinskem domu, je izrazila visoko stopnjo zadovoljstva in hvaležnosti. Med težavami, ki so jih uspele rešiti, so navedle, da so si našle novo bivališče, uredile stike in preživnino za otroke, rešile svojo finančno stisko, našle zaposlitev, postale bolj samostojne in samozavestne. Uporabnica, ki je v času bivanja v materinskem domu rodila, je izrazila hvaležnost za pomoč in podporo ob rojstvu otroka.