Marec 2022 - STATISTIKA ZA LETO 2021 ZA PROGRAM VARNA HIŠA

V Varni hiši Gorenjske je v letu 2021 bivalo 52 uporabnikov, od tega 26 žensk in 26 otrok. V starostni skupini med 20 -30 in 30-40, je bilo enako število uporabnic (32% v vsaki skupni).  Najmlajša uporabnica je bila stara 22 let, najstarejša pa 83 let. Povprečna dolžina bivanja uporabnic v letu 2020 je bila 99 dni. Najdaljši čas bivanja je bil 399 dni (nadaljevanje bivanja iz prejšnjega leta), najkrajši čas bivanja pa 5 dni. V varni hiši lahko uporabnice bivajo največ leto dni, izjemoma se bivanje kratkotrajno podaljša. 

64% žensk se je v varno hišo zateklo zaradi nasilja s strani moža ali partnerja, ostale pa zaradi nasilnih nekdanjih partnerjev, staršev oz. že odraslih otrok. Vzpodbudno je, da je kar 30% uporabnic prepoznalo nasilje v partnerskem odnosu in so se umaknile že v prvem letu trajanja. Ostale so ostajale v odnosu dlje. 8% uporabnic je bilo deležno nasilja več kot 40 let.Največ uporabnic je pomoč zaradi nasilja iskalo na CSD.

Tudi v letu 2021 so žrtve nasilja imele v povprečju višjo izobrazbo od povzročiteljev nasilja, vendar je bilo v primerjavi s povzročitelji nasilja več žensk brezposelnih in s tem posledično v slabšem gmotnem položaju. 

Večina uporabnic je doživljala več vrst nasilja hkrati. Več je bilo psihičnega nasilja, ki se manj očitno kaže navzven in ga marsikatera žrtev, tudi sama dolgo ne prepozna kot nasilje. Sorazmerno veliko je bilo tudi ekonomskega nasilja. Manj uporabnic je doživljalo spolno nasilje. 26% izvajalcev nasilja še nikoli ni bilo kaznovanih za svoje dejanje. Skoraj polovica izvajalcev nasilja je odraščala v družini, kjer je bilo prisotno nasilje. V primarni družini uporabnic je bilo nasilje prisotno v 30 %. 

Spodbuden je podatek, da je kar 85% uporabnic izstopilo iz kroga nasilja in s pomočjo strokovnih delavk in lastne odločitve stopilo na samostojno pot, v življenje brez nasilja.  V lanskem in letošnjem letu, se je nazaj k izvajalcu nasilja vrnilo 15% uporabnic. Uporabnice, ki so se v preteklosti že umikale od nasilnega partnerja (60%), so navajale različne razloge, zakaj so se vračale k povzročitelju nasilja, najbolj pogost je bil, ker so jim povzročitelji grozili.