November 2022 - DNEVI BOJA PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI

OZN - Organizacija združenih narodov je 25. november razglasila za Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami.

25. november je bil razglašen za mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami na prvi feministični konferenci Latinske Amerike in Karibov v Bogoti leta 1981, in sicer v spomin na sestre Mirabal, ki so bile brutalno umorjene v času Trujillove diktature v Dominikanski republiki leta 1960.

16 dni akcij proti nasilju nad ženskami je del svetovne kampanje za človekove pravice žensk. Prva kampanja je potekala leta 1991, že leta 1997 pa so v njej sodelovale ženske nevladne organizacije v več kot 120 državah po svetu. 16 dni akcij se začne s 25. novembrom, Mednarodnim dnevom boja proti nasilju nad ženskami, in se zaključi z 10. decembrom, Svetovnim dnevom človekovih pravic.

Vzroki, da ženske, žrtve nasilja ne poiščejo pomoči in ne izstopijo iz kroga nasilja so različni: strah pred povzročiteljem strah, če jim bodo verjeli, sram, občutki, da so za to same krive. Skrb, kakšen bo odziv okolice, služb, ljudi, ki jim bodo zaupale. Upanje, da se bo povzročitelj spremenil, ohranitev družine, ekonomska odvisnost od povzročitelja, nedostopnost informacij, izolacija, ipd.

Kljub temu, da smo sprejeli Zakon o preprečevanju nasilja v družini že leta 2008 in, da je bilo v vseh teh letih veliko narejenega za zaščito žrtev družinskega nasilja, pa vseeno ostaja še veliko dela. Še vedno se morajo umakniti žrtve nasilja (ženske, matere z otroki). Pustiti morajo vse kar poznajo, kar so ustvarile, iti v neznano in začeti znova. Ne vedo kam gredo, kaj bo z njimi in otroki.

»Prišla sem bosa, hlače sem imela umazane od trave, na kateri mi je spodrsnilo, ko sem bežala pred njegovimi pestmi.«

Vsi smo dolžni imeti ničelno toleranco do nasilja, zato bodimo pozorni na ljudi okrog sebe in pomagajmo žrtvam. Pokličimo policijo, obvestimo Center za socialno delo, pomagajmo žrtvam z informacijami, kjer lahko poiščejo pomoč.

V Društvu za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja smo se odločili za geslo »IMAŠ IZBIRO – LE EN KLIC LAHKO SPREMENI ŽIVLJENJE NA BOLJŠE«.