Oktober 2022 - POLETNO DOGAJANJE V DRUŠTVU VHG

V Društvu za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske smo že v juniju osnovnim šolam in vrtcem na gorenjskem ponudili možnost sodelovanja v obliki osveščanja o vrstah nasilja, prepoznavanju nasilja in možnostih sodelovanja pri obravnavi posameznih primerov. Šole in vrtci so se zelo pozitivno odzvali na naše povabilo, zanimanja je veliko. Izvedenih je bilo že nekaj predstavitev in vzpostavljeno sodelovanje. Skupaj ugotavljamo, da je veliko psihičnega in ekonomskega nasilja, ki se ne kaže tako očitno kot fizično nasilje, zato ga tudi težje prepoznamo. Nekaterim žrtvam nasilja se zdijo določena nasilna ravnanja, ki jih doživljajo, nekaj običajnega, ne zavedajo se, da so žrtve nasilja, da imajo pravico do spoštovanja, samostojnega odločanja, enakovredne vloge v odnosu ipd. Zato je osveščanje o vrstah nasilja zelo pomembno.

 

Poleg tega, da ves čas osveščamo o ničelni toleranci do nasilja, smo poletne mesece izkoristili tudi za krajše izlete po Gorenjskem in obisk ZOO, aktivnosti na vrtu, uživali smo v domači bio zelenjavi, izvedli različne delavnice, ki so preusmerile misli naših uporabnic in predvsem otrok stran od skrbi, obenem pa so krepili tudi občutek lastne vrednosti in pomembnosti (glasbena terapija, vaje za možgane, delavnice na temo prepoznavanja nasilja in lastne vrednosti, risanje mandal, meditacija z gongi, kuharske delavnice, obiski kopališča itd.) Udeležili smo se tudi delavnic osveščanja o zdravem načinu življenja, ki jih je za nas organiziral Center za krepitev zdravja – ZD Kranj. Nekaj dogajanja smo objavili na naši FB strani.

 

Vsi naši programi so verificirani, kar pomeni, da so bili na podlagi pravilnika in metodologije strokovno ocenjeni. V postopku verifikacije se ugotavlja in potrjuje strokovnost programa po zahtevanih kriterijih za javne socialnovarstvene programe, opredeljene v mreži socialnovarstvenih programov, skladno z veljavno Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva, Zakonom o socialnem varstvu in določili Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov.