Raziskava o stereotipih povezanih z nasiljem nad ženskami

V času Mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami, torej med 25. 11. 2015 in 10. 12. 2015, smo v okviru Društva za pomoč Varna hiša Gorenjske v Kranju, Škofji Loki in na Jesenicah izvajali anketo o poznavanju nasilja. V anketi je sodelovalo 246 oseb, med njimi je bilo 58 % odraslih, večinoma so bili to mimoidoči ter zaposleni v organizacijah, ki smo jih obiskali v omenjenih mestih (policije, centri za socialno delo, občine, zdravstveni domovi, bolnišnica, knjižnice) ter 42 % mladoletnih oseb (dijaki zdravstvene šole, gimnazije in nižje poklicnih in poklicnih izobraževalnih programov). Zajeti vzorec ni reprezentativen, vendarle pa kljub temu predstavlja nek pogled ljudi na problematiko.

Anketirance smo vprašali, v koliko odstotkih menijo, da je ženska, ki postane žrtev družinskega nasilja, za to odgovorna sama.
- 31 % anketirancev je mnenja, da žrtev nasilja ni odgovorna za nasilje, ki se ji je zgodilo
- 69 % anketirancev je mnenja, da žrtev nosi del odgovornosti za prestano nasilje.

Za nasilje je popolnoma odgovoren izvajalec nasilja.

Več informacij: