S SKUPNIMI PRIZADEVANJI PROTI NASILJU

16 dni akcij proti nasilju nad ženskami je del svetovnega boja  za človekove pravice žensk, ki se začne 25. novembra, na svetovni dan boja proti nasilju nad ženskami. Tega je razglasila Organizacija združenih narodov, traja pa do 10. decembra, svetovnega dneva človekovih pravic.

V okviru teh dni smo tudi na Gorenjskem pripravili različne dejavnosti. Naša preventivna prizadevanja  je podprlo vseh osemnajst  gorenjskih občin.

Župani, ki zastopajo občane, so s svojim podpisom na podobo hiše, ki simbolično predstavlja dom, varno zavetje vseh ljudi, podprli prizadevanja o nesprejemljivosti nasilja nad ženskami in ter izpostavili pomen ozaveščanja in odzivanja posameznikov in družbe. S tem pa so zavzeli tudi za ničelno toleranco  do nasilja v družini in v družbi na sploh.

 

POVEČAN PLAKAT SI LAHKO OGLEDATE NA SPODNJI POVEZAVI: